Mức đóng, quyền lợi BHYT hộ gia đình, HSSV thay đổi như thế nào?

Mức đóng, quyền lợi BHYT hộ gia đình, HSSV thay đổi như thế nào?

Mức đóng, quyền lợi BHYT hộ gia đình, HSSV thay đổi như thế nào?

Mua bán Cho thuê căn hộ chung cư TPHCM

Tin dự án Mua bán Cho thuê Bất động sản TPHCM
Mua bán Cho thuê Bất động sản TPHCM

Mức đóng, quyền lợi BHYT hộ gia đình, HSSV thay đổi như thế nào?

Mức đóng, quyền lợi bảo hiểm y tế hộ gia đình áp dụng từ ngày 1/7/2023

 

 - Từ ngày 1/7/2023, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới.

 

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ BHYT cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

 

Tăng chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%

 

 • Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (thấp hơn 223.500 đồng) thì người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí.

 • Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng.

 • Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí.

 • Như vậy mức chi phí này tăng 46.500 đồng so với trước ngày 1/7/2023.

Mức đóng bảo hiểm y tế

Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2023

 

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

 

Mức đóng bảo hiểm y tế  đối với hộ gia đình được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, như sau:

 

 1. Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở;

 2. Người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở).

 3. Người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở).

 4. Người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở).

 5. Người thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

 

Từ 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, như sau:

 

Thành viên hộ gia đình

BHYT/Tháng

BHYT/Năm

Trước 1/7/2023

Người thứ nhất

81.000 đồng

972.000 đồng

804.600 đồng/năm

Người thứ hai

56.700 đồng

680.400 đồng

563.220 đồng/năm

Người thứ ba

48.600 đồng

583.200 đồng

482.760 đồng/năm

Người thứ tư

40.500 đồng

486.000 đồng

402.300 đồng/năm

Người thứ năm trở đi

32.400 đồng

388.800 đồng

321.480 đồng/năm

 

 • Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước 1/7: 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm).

 • Người thứ hai: 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước 1/7: 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm).

 • Người thứ ba: 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước 1/7: 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm).

 • Người thứ tư: 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước 1/7: 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm).

 • Người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước 1/7: 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).

Mức đóng BHYT hộ gia đình

Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

 

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên áp dụng từ ngày 1/7/2023

 

- Từ ngày 01/7/2023, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên sẽ thay đổi.

 

Theo Khoản 4, Điều 12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình.

 

Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

 

Theo Nghị định Chính phủ đã ban hành số 24/2023/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

 

BHYT HSSV

Tỉ lệ đóng

Mức đóng BHYT trước 1/7/2023

Mức đóng BHYT từ 1/7/2023

Học sinh, sinh viên đóng

70%

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

30%

201.150 đồng/năm

243.000 đồng/năm

Mức lương cơ sở

(4,5%)

1,49 triệu đồng/tháng

1,8 triệu đồng/tháng

 

-  Trước đây, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của HSSV bằng: 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền HSSV thực đóng là 563.220 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

-  Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên là 1,8 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHYT mà học sinh, sinh viên phải đóng bằng 70% x 4,5% x mức lương cơ sở. Số tiền mà học sinh, sinh viên thực đóng BHYT tăng từ 563.220 đồng/năm lên 680.400 đồng/năm (do đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng).

icon icon